Close

Nyt om Bjergtaget

Så er der godt nyt om ansøgte midler til ombygning af Bjergtaget.


Foreningen Huset Askman har søgt penge i LAG Midt-Nordvestsjælland, til ombygning og indretning af Bjergtaget dvs. første sal i Huset Askman.

LAG har indstillet foreningen til et tilskud på kr. 400.000.

Projektet skal nu gennemgå en legalitetskontrol i Erhvervsstyrelsen, der meddeler endeligt tilsagn eller afslag. Tilskud fra LAG er hæftet op på, at foreningen selv skal finde medfinansiering i andre fonde, privat, hos erhvervslivet og/eller kommunalt.

Foreningen har p.t. en ansøgning inde hos Underværker under RealDania, som en del af medfinansieringen til projektet. Underværker gennemgår i øjeblikket alle ansøgninger og offentliggør i “det tidlige forår”, hvilke projekter de har valgt at støtte.

I den kommende tid arbejdes der på en ansøgning til Landdistriktspuljen – ansøgningsfrist er medio marts.

Er der spørgsmål til Bjergtaget og/eller Huset Askman, er du velkommen til at kontakte;

Mogens Jensen, tlf. 5180 0105

Morten Clausen, tlf. 5190 0061

Se eventuelt også tidligere indlæg her på hjemmesiden – under Aktuelt – her finder du også henvisning til RealDania og Underværker – hvor du kan læse mere om projektet.

 • Huset Askman

  Har du idéer, tøv ikke; skriv til ideer@huset-askman.dk

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon: 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilepay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024