Close

Status på Huset Askman

Interview med Mogens Jensen, formand for foreningen Huset Askman.
Bjergsted slut november 2023.


Vi har interviewet Mogens Jensen for at kunne formidle hvad der sker her og nu i processen omkring Huset Askmann. Hvis der er flere spørgsmål er du/I altid velkomne med spørgsmål.
Vh. Heidi Frier og Mogens Volden – Bjergsted beboerforening.

Hvad er status?

Bobestyreren, der forvalter arvesagen, er snart færdig med den endelige opgørelse af boet. Boet består af både selve huset, men også husets indbo.

Som det ser ud lige nu, skal vi bruge et sted imellem 180-330.000 for at overtage huset.
Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan finansiere dette, da det er afgørende for at projektet endeligt kan søsættes. Vi har søgt Nykredits Fond om de vil dække det beløb vi mangler.

To fra bestyrelsen går på fundraiserkursus og er i gang med ansøgninger.
Bestyrelsen holder møde hver anden mandag.
Byggegruppen ligger pt. stille. Man afventer at det juridiske falder på plads, så vi endeligt overtager huset og kan redefinere projektet.

Hvornår kan vi overtage huset?

Forhåbentlig i slutningen af året. Måske kan vi få nøglen d. 15. december, hvis alt falder på plads.
Når vi får nøglen, laver vi et arrangement, hvor alle kan komme ind og se huset.
I samme omgang vil der være et nyt informationsmøde.
Dernæst kommer en proces, hvor byen skal finde ud af, hvad vi vil bruge huset til og hvordan vi vil bruge det.

Hvad skal der ske når vi går i gang?

Der skal ryddes op i huset og alle tingene skal sorteres.
Vi skal lave en plan for istandsættelse, isolering og indretning.
Og så skal vi hurtigst muligt i gang med at bruge huset.

Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil være aktiv?

Der skal være en proces, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad der skal ske i huset.
Der er en aktivitetsgruppe, der ligger lidt i dvale lige nu.
Når først vi har overtaget huset, vil det være meget lettere at blande sig og være med.

Hvad er næste skridt?

Projektet skal redefineres nu.
Vi skal snakke med de fonde, der har bevilliget penge, og finde ud af, om de stadig vil støtte projektet.

Vi har aftalt med fondene og kommunen, at vi kontakter dem, når vi er afklaret omkring boopgørelse. De har som udgangspunkt sagt, at de er mere interesseret i, at der kommer aktiviteter i huset, end hvilken etage der benyttes. Realdania har i forvejen bedt om en overordnet skitse for, hvordan vi kunne tænke os hele huset indrettet og benyttet.

Kontorfællesskabet fylder ikke så meget nu, som det gjorde i sin tid, hvor vores fokus var at bygge 1. salen af huset om. Vi ved endnu ikke om det betyder noget for den støtte fondene har givet tilsagn til. Det er primært midlerne fra LAG, der er hængt op på den del af projektet. De midler har vi sagt “nej tak” til, fordi vi ikke kunne nå at bruge dem.

Overordnet set tror jeg, at det er vigtigt, for de andre fondes vedkommende, at den økonomiske drift af huset på plads. Altså at vi har en indtægt til at betale faste udgifter. Det må vi jo så gentænke…

I Askmann-bestyrelsen bruger vi ikke meget tid på at snakke om, hvad der skal ske i huset.
Vi arbejder mest på at sikre huset og kommunikationen i den nuværende proces.
Når først vi har huset, vil der være en proces der vil involvere hele byen endnu mere.

Hvordan skal strukturen være, når vi har overtaget huset?

Det er en del af processen, at vi skal indtænke strukturen og ansvarsfordelingen i forhold til huset. I bund og grund er bestyrelsen i Huset Askman en arbejdsgruppe, der refererer til beboerforeningen.
Vores opgave er i øjeblikket en kontinuerlig proces, hvor vi på bedst mulig vis sikrer huset og laver en masse papirarbejde, men også juridisk står på mål for de midler, der er søgt i forskellige fonde mm. Senere kommer projektstyring, byggeproces og -styring, som kræver et kontinuerligt flow, for at lande projektet det rigtige sted, både økonomisk og tidsmæssigt.
Vi er meget afhængige af, at folk spørger ind til og byder sig til, og ikke forventer, at arbejdsgruppen blot er et kommunikerende serviceorgan.
Vi skal alle sikre dialogen, så vores forventninger til hinanden og projektet afstemmes.

 • Huset Askman

  Har du idéer, tøv ikke; skriv til ideer@huset-askman.dk

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon: 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilepay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024