Close

Referat fra bestyrelsesmøde

Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 21.02.2019.

Et af punkterne på den ordinære generalforsamling i januar måned var åbenhed omkring bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besluttet, at offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder sker på foreningens hjemmeside – og at dato for næste møde meldes ud samtidig.

Næste møde er den 30. april

Du finder referatet fra bestyrelsesmødet her


Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022