Close

Referat fra Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 11. maj 2020

I referatet kan du bl.a. læse om Sommerfesten og Sankt Hans, og hvordan bestyrelsen tænker at disse arrangementer kan afvikles i disse Corona-tider.

Og så er der søgt penge fra Kalundborg kommunes “Få-det-fikset” pulje til forskellige projekter til byen.

Og du kan også læse noget omkring fremtidig vedligeholdelse af “Engen”.

Læs mere i referatet, som du finder her.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 17. juni


Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022