Close

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 16. februar 2020


Der har været afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i beboerforeningen den 16. februar.

Mogens Volden blev valgt til formand, Anna Wilroth som næstfor(mand/kvinde), Erling Steen-Lund som kasserer, Morten Seifert som sekretær, Heidi Frier er bestyrelsesmedlem, Niels Høgh er suppleant og Emil Thourhauge-Thejll er suppleant.

På generalforsamlingen i januar blev der rejst ønske om dialogmøder i byen.
Det første dialogmøde bliver tirsdag 31. marts.

Bestyrelsen har også drøftet hvordan beboerforeningen kan støtte ideer, som medlemmer kommer med. Hvad er rammerne og skal der overhovedet være fastsatte rammer?

Læs mere i referatet, som du finder her.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 10. marts.

 • Huset Askman

  Har du idéer, tøv ikke; skriv til ideer@huset-askman.dk

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon: 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilepay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024