Close

Referat fra Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 9. januar 2020

Der blev afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 9. januar 2020

Der skal være generalforsamling fredag den 17. januar 2020 i Musikhuset – kl. 19,30

Der var indkommet forskellige forslag til drøftelse på generalforsamlingen – det kan du læse om i referatet.

Regnskabet for 2019 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmødet finder du her.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes når den nye bestyrelse er sammensat efter generalforsamlingen.


Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022