Close

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 26. august

Der blev afholdt bestyrelsesmøde mandag den 26. august.

Du kan bl.a. læse om evaluering af sommerfesten og bestyrelsens reaktion på det brev som Astrup Gods har sendt til beboerforeningen om opsigelse af areal ved Bjergsted Byvej 20.

Referat fra bestyrelsesmødet finder du her

Næste bestyrelsesmøde er den 3. oktober


Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022