Close

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 18. juni

Der blev afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni

Der var fremkommet et forslag fra Marianne om at der skulle gøres noget ved Kirkestien, som er ved at gro til. Bestyrelsen vil rette fornyet henvendelse til Kalundborg kommune.

Du kan læse lidt om Sommerfesten og om det nye initiativ fra Kalundborg kommune “Få-det-fikset Puljen”.

Referat fra bestyrelsesmødet finder du her.

Næste bestyrelsesmøde er den 26. august


Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022