Close

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 18. juni

Der blev afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni

Der var fremkommet et forslag fra Marianne om at der skulle gøres noget ved Kirkestien, som er ved at gro til. Bestyrelsen vil rette fornyet henvendelse til Kalundborg kommune.

Du kan læse lidt om Sommerfesten og om det nye initiativ fra Kalundborg kommune “Få-det-fikset Puljen”.

Referat fra bestyrelsesmødet finder du her.

Næste bestyrelsesmøde er den 26. august

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilpay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2023