Close

Opdatering fra Huset Askman

Der sker helt fantastisk meget omkring realiseringen af BJERGTAGET, den første fase i Huset Askman. Der er tryk på alle kedler og for hvert møde forstærkes den fælles fortælling om det spændende projekt.


Der sker helt fantastisk meget omkring realiseringen af BJERGTAGET, den første fase i Huset Askman. Vigtigst er de mange der har engageret sig i at arbejde med at få styr på byggeproces, økonomi, aktiviteter, kommunikation, organisering og samarbejde. Der er tryk på alle kedler og for hvert møde forstærkes den fælles fortælling om det spændende projekt.

Alt dette sker på trods af at møder er online og at vi er afskåret fra det centrale i alt hvad der laves – at skabe endnu et godt sted at være sammen, ansigt til ansigt (uden visir og/eller maske).

Økonomi

Selvom fællesskabet er omdrejningspunktet for at skabe det sted vi drømmer om, spiller økonomien en ganske stor rolle. Der bliver arbejdet helt praktisk med oprettelse af bankkonti, regnskabsstyring, drift og likviditet. Når blikket falder på fremtiden er spørgsmål om crowdfunding og yderligere finansiering indtægter på dagsordenen.

Vil du arbejde med økonomi og fundraising, kontakt: Mogens Jensen

Byggeprocessen forberedes

Vi står helt konkret overfor en renovering af Husets Første Sal. Byggegruppen er i fuld sving med at samle ideer, kompetencer og drivende kræfter, der kan navigere i et stramt byggebudget, krav fra fonde og kommende brugere, drømme fra engagerede bjergstedfolk samt udbud og håndværkere.  COVID-19 tager en hel del tempo ud af arbejdet, da opmåling og den fysiske tilstedeværelse i bygningen er central. Vi venter på rammer på at kunne mødes og at Lars er vaccineret.

Gruppen kommer til at være i tæt dialog med projektets valgte rådgiver Jes Vagnby arkitekter www.vagnby.dk og valget er nu godkendt at Realdania.

Vil du arbejde med at skabe de fysiske rammer, kontakt: Lene Andersen 

Aktivitetsgruppen

Her sættes drømme og tanker fri. Vi drømmer sammen om hvad vi gerne vil have i huset, når det står klar. Vi skal tænke i hvilke visioner vi har for det som skal ske i huset, når det står klart. Det kan være svært som det er lige nu, fordi vi er på drømmestadiet, men vi har allerede skabt en lang liste over arrangementer vi glæder os til, når huset står færdigt. Vil du være med til at finde på endnu flere.

Lige nu arbejdes der konkret på at lave et register over frivillige kompetencer i byen, da erfaringen fra andre byer er at man med dette kompetencekartotek kan skabe endnu mere sammen, meget hurtigere og få nye ting sat i værk mere effektivt.

Vil du arbejde med aktiviteter i huset, så kontakt: Nana Winthernana@pilotforditliv.dk

Organisering

Hvordan drives et fællesrum og kontorfællesskab i Bjergsted? Hvordan arbejder vi med at slippe det skabende og frivillige engagement fri, mens der stadigvæk er helt styr på projektet?

Dette de store spørgsmål som kommer til udtryk i mange mulige veje inden for jura, demokrati og organisering af frivilligt arbejde. Det første mål er at sikre en effektiv bestyrelse, der på bedst mulig måde støtter arbejdsgrupperne. I alle spørgsmål om organisering arbejdes, der helt tæt med Beboerforeningens Bestyrelse.

Vil du arbejde med organisering og rammer for samarbejde i projektet, kontakt: Niels Høgh (Bjergsted Beboerforening) eller Morten Clausen (generelt)

Kontorfællesskabet Bjergtaget

Gruppen af interesserede samler sig og der arbejdes på at præcisere krav til et godt arbejdsmiljø og sætte rammerne for de mange, der er interesserede i kontorer og næsten-hjemme-arbejdspladser.

Bjergtaget bliver et professionelt og kreativt arbejdsrum med et særligt fokus på bæredygtighed og lokalt engagement. Bliv Bjergtaget på arbejdet – ja tak!

Vil du arbejde på at skabe fremtidens arbejdspladser i Bjergsted, kontakt: Rune Selsing

Koordinationsgruppen

Der er mange bolde i luften og trådene samles på koordinations gruppens møder. Koordinationsgruppen består af ansvarlige fra de forskellige arbejdsgrupper og formelle bestyrelsesmedlemmer, møderne er et åbent forum for de der arbejder og samtidig et beslutningsdygtigt bestyrelsesrum.

Er du en administrativ ninja eller ønsker at bidrage til de store linjer, kontakt: Niels Høgh (Bjergsted Beboerforening) eller Morten Clausen (generelt)

På vegne af de mange engagerede,
Koordinationsgruppen, Huset Askman

 

 • Huset Askman

  Har du idéer, tøv ikke; skriv til ideer@huset-askman.dk

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon: 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilepay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024