Close

Kontingent for 2020

Så er det tid til at forny dit medlemskab af Beboerforeningen.

Kontingentet er kr. 150 pr. person og kr. 300 for en husstand på 2 voksne med børn.

Beløbet kan indbetales til foreningens konto i Sparekassen Sjælland – Reg.nr. 0518 Konto 249525 eller overføres via MobilPay til 46987.


Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022