Close

Naturklubben

Fællesskab med naturoplevelser for og med Bjergsteds børn. Istidslandskabets historie, artsbestemmende af dyr og planter, mad fra gamle dage, m.m.

Naturklub i Bjergsted

Fællesskab med naturoplevelser for og med Bjergsteds børn ca. en gang om måneden med tilholdssted ved Smedens Eng.

Læs mere

Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022