Close

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024 i Bjergsted Beboerforening


Lørdag d. 3. februar klokken 19.30

i Musikhuset, Astrupvej 5

Fællesspisning kl. 18:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag om at ændre ”Formand” til ”Forperson” i vedtægterne
 7. ”Huset Askman”
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg i henhold til $6 stk.1 (valg af bestyrelse)
 10. Valg af et antal bestyrelsessuppleanter.
 11. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant.
 12. Referat fra aktuelle arbejdsgrupper.
 13. Evt. valg/nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper.
 14. Overrækkelse af den gyldne kringle.
 15. Evt.

Yderligere indkomne forslag sendes til formanden senest fredag d. 26. januar på mail: mogensvolden@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Mogens Volden (forperson) – på valg 2025

Heidi Frier (næstforperson) – på valg 2024

Malou Løvengren – på valg 2025

Morten Seifert – på valg 2025

Jan Tronhjem – på valg 2024

Supplanter:

Niels Høegh (kasser) – på valg 2024

Anna Andersen – på valg 2024

Per Worm – på valg 2024

 • Huset Askman

  Har du idéer, tøv ikke; skriv til ideer@huset-askman.dk

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon: 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilepay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024