Close

Generalforsamling 2021

Beboerforeningen indkalder til Generalforsamling på Engen, lørdag den 19. juni kl. 14:00.


Beboerforeningen indkalder hermed til Generalforsamling lørdag den 19. juni kl. 14:00.
Mødet afholdes udendørs på Engen hvis vejret tillader det ellers i Musikhuset, Astrupvej nr. 5

Dagsorden fremgår af foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens/formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til § 6, stk. 1
8. Valg af et antal bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
10. Evt, valg/nedsættelse af udvalg
11. Overrækkelse af den gyldne kringle
12. Evt.

Ad punkt 7
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2-4 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen.

Nuværende bestyrelse er:
Mogens Volden – formand
Morten Seifert – sekretær
Erling Steen-Lund – kasserer
Heidi Frier
Niels Høgh

Der er ingen suppleanter

Foreningens vedtægter finder du på vores hjemmeside.
Referat fra seneste generalforsamling den 17.01.2020 finder du også på vores hjemmeside.

Eventuelle ændringsforslag til vedtægter eller forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag den 12. juni. kl. 12:00.
Du kan svare på denne mail – eller sende forslag direkte til Mogens Volden – mogensvolden@hotmail.com

Med venlig hilsen
Bjergsted Beboerforening

 • Huset Askman

  Har du idéer, tøv ikke; skriv til ideer@huset-askman.dk

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon: 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilepay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024