Close

cards-vedtaegter

  • Kontakt

    Bjergsted Beboerforening
    Krogen 20, Bjergsted
    Telefon 61 30 88 60
    bestyrelsen@bjergsted.dk
    Facebook

  • Bliv medlem

    Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

    Mobilpay: 46987
    eller Reg. 0518
    Kontonr.: 0000249525


  • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2023