Close

Bestyrelsesmødereferat

Referat af bestyrelsesmøde d. 23/1 2024


Referat Bestyrelsesmøde 23.1 2024

Landdistriktsudvalg og puljer


a) Få det fixet
Onsdag d. 31. januar er der et inspirationsmøde om Få det fixet puljen.
Få det fixet puljen frigiver snart nye midler.
Hvad er muligt at søge – opsamling af ideer. Heidi deltager.

b) Bregninge – Surfsøen
Kommunen har valgt 3 outdoor spots: Munkesøen, Tissø og Bregninge. Der har lavet en indstilling på vegne af område Nord, som vi er en aktiv del af, hvor der blir reserveret 150.000 til udvikling af området i Bregninge.
Surfsøen og Amfi ikke kan løfte det formelt set alene.
Malou har fået mandat til at inddrage os (som lokalråd) i processen.

c) Møde d. 4 maj, udviklingsmøde i landdistriktspuljen.
 Vi melder os til.

d) Vild Landsby
Vi har søgt midler til inspiration til at skabe en mere biodivers landsby – dem fik vi ikke, de blev givet til et område der har mere brug for udvikling, hvilket vi synes er fint. Vi satser på at gå en videre med processen alligevel.

Forening

Vi udsætter debat om forening til efter generalforsamlingen. Det er en proces over tid, hvor flere skal involveres ift. aktiviteter hvordan vi kan skabe og finansiere aktiviteter i Askman.

Generalforsamling

Vi afholder Generalforsamling Lørdag d. 3 kl 19.30 i Musikhuset.

Bestyrelsen har ikke mulighed for at stå for fællesspisning.
Er der nogen der har lyst til at stå for mad til kl 18 lørdag d. 3 i musikhuset?
Eller har du lyst til at bage en kage.
Giv besked til Bestyrelsen@bjergsted.dk

Vi vil foreslå Nana som ordstyrer til generalforsamlingen. 
 Morten Seifert som referent.
Mogens afholder beretning.
Heidi tale til årets kringle.

Praktisk: Bestyrelsen mødes vi kl 18.30 lørdag d. 3 – sætte borde op og henter drikkevarer
 Mogens tjekker drikkevarer.

Referent Heidi Frier

Referat bestyrelse 23.01.2024

 • Huset Askman

  Har du idéer, tøv ikke; skriv til ideer@huset-askman.dk

 • Kontakt

  Bjergsted Beboerforening
  Krogen 20, Bjergsted
  Telefon: 61 30 88 60
  bestyrelsen@bjergsted.dk
  Facebook

 • Bliv medlem

  Et medlemskab af Bjergsted Beboerforening koster 200 kr. for hver voksen i huset.

  Mobilepay: 46987
  eller Reg. 0518
  Kontonr.: 0000249525


 • Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024