Close

Aftale med Bjergsted Musikhus

Det er nu muligt at afholde arrangementer i Beboerforeningens regi, i Bjergsted Musikhus. Det vil sige Cafe, Fællesspisning, Hyggeaften, Temaaften, skakturnering, filmaften og lignende sociale arrangementer.

Kære medlem 

Beboerforeningen har indgået en aftale med Bjergsted Musikhus (Astrupvej 5) om at lave arrangementer i Musikhuset.

Dette gælder arrangementer i Beboerforeningens regi. Det vil sige Cafe, Fællesspisning, Hyggeaften, Temaaften, skakturnering, filmaften og lignende sociale arrangementer. 

Der er et køkken i Musikhuset og der er borde stole, øl og vand m.m. så det er nemt at lave en cafeaften eller andet.

Vi ved godt, at Corona-situationen lægger visse begrænsninger på vores aktiviteter i disse tider, men netop derfor er det vigtigt at vi udnytter de muligheder vi, trods alt, har for at mødes og være sammen. 

Alle arrangementer i Musikhuset, skal ”varsles” via mail til musikhuset@bjergsted.dk eller via en sms til Peer (tlf. 27 64 44 98) så tidligt som muligt. Helst med en uges varsel, da der også foregår andre aktiviteter i Musikhuset.

 

Venlig hilsen 

Beboerforeningens bestyrelse


Udgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2022